11/11/2009

क्रेजी काउले जुत्तामा रोटी दियो: अचम्म छ बा !


साइड बाट हेरेको यस्तो देखियो।
ज्युरिचमा यौटा रेस्टुरेन्टको नामै क्रेजी काउ रैछ। अब यसलाई नेपालीमा के भनेर बोलाउने? उत्तेजित गाई भन्ने की उन्मादी गाई अथवा सनकी भन्नेकी पागल गाई रेस्टुरेन्ट? डिनर खान भनेर बसेको, वेटर ले यता उता पारेको यो बस्तुमा आखां पर्यो। यकछिनमा त मेरै टेबुलमा पो ल्याएर राख्दिन्छे तेल्ले त। मेरो मनले थाम्न सकेन, माथि कोठामा गए क्यामेरा ल्यायर फोटो खिचे। हेरौ त के रैछ?

11/04/2009

Fall Color in Corvallis, OregonIt is already late to capture fall color in Corvallis. Fall in Corvallis is very beautiful. I was thinking to share some of the pictures since fall started and trees started to showing their colors.  I want to share some of the pictures taken today afternoon. Good news is that we have sunny days. 

11/03/2009

PhD and Research Fellowships from NAST, Nepal

Nepal Academy of Science and Technology (NAST) has announced applications for fellowships in different categories. Last date to submit application is Mangsir 15. There are following catagory of grants.
1. PhD fellowship:
  • 4 year fellowship (includes monthly stipends)
  • has to work on NAST labs 
  • register PhD student in Universities collaborating with NAST
  • must have a Masters degree first division
  • priority subjects: natural product chemistry, bio-technology, and Environment and biodiversity.